WELKOM   MISSIE EN VISIE   DIENSTEN   CONTACT
               
 

Disclaimer

 

 
MISSIE EN VISIE

 

‘De Man van Vitruvius’ is waarschijnlijk de beroemdste tekening van Leonardo da Vinci. Zijn studie van het menselijk lichaam symboliseert voor mij de complete mens in relatie tot zijn omgeving. Een gezonde geest in een gezond lichaam in een gezonde werkomgeving. Dat is waar ik aan wil bijdragen als bedrijfsarts.

Da Vinci was naast tekenaar onder andere oorlogsadviseur, beeldhouwer en werktuigbouwkundige. Mijn werk als bedrijfsarts ervaar ik als net zo veelzijdig. Het varieert van arbodienstverlening via keuringen tot optreden als arts-gemachtigde. Al die verschillende facetten van mijn werk doen een beroep op verschillende vaardigheden.

‘Samen mogelijkheden zoeken bij beperkingen’ betekent voor mij samenwerken met alle betrokkenen. Dat is een creatief proces waarin we onderzoeken wat mogelijk is en wat nodig is. Ieder vanuit zijn eigen invalshoek en verantwoordelijkheid. Mijn taak daarin is de juiste vragen stellen en relevante informatie naar boven halen om op basis daarvan een lijn uit te zetten en te bewaken. Een pragmatische oplossing is nodig om oog te hebben voor onconventionele oplossingen.

Mijn kracht is het omgaan met moeilijke situaties. Als een betrouwbare en neutrale partner breng ik daar rust in en maak heldere afspraken. Ik activeer waar nodig en communiceer open om de situatie uit te tillen boven het niveau van belemmerende emoties en overtuigingen. Structureel overleg vind ik belangrijk om de voortgang van processen zorgvuldig te begeleiden.